ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενεργό .

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΛΙΑΝΗ

 

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων επαφών, τo Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Η «ΕΝΩΣΗ» πραγματοποίησε συνάντηση με τον διευθυντή του Σταθμού ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ. Τσαλιανη Γρηγόριο.

Η συζήτηση κινήθηκε με θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού, ενώ στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε  η αναγκαιότητα συνολικής ετοιμότητας των μονάδων για την επάρκεια του συστήματος.   

Θεωρούμε πως η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από μία ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, γεγονός που μας ενθαρρύνει να ευελπιστούμε σε περαιτέρω γόνιμη  συνεργασία.